Monday, February 15, 2010

Sospesant els sistemes cosmològics del segle XVII


El jesuïta italià Giovanni Battista Riccioli (1598-1671) va publicar, l'any 1651, el seu Almagestum Novum (Nou Almagest), en el qual defensava el seu propi sistema cosmològic, una versió modificada del sistema geoheliocèntric de Tycho Brahe. En el sistema de Riccioli, Mercuri, Venus i Mart giren al voltant del Sol, com en el sistema de Tycho, però els altres dos planetes (Júpiter i Saturn) tenen el seu centre de revolució en el centre de la Terra, de la mateixa manera que el Sol.

El simbòlic frontispici d'aquesta obra és un resum del contingut del llibre: el sistema copernicà i la modificació feta per Riccioli del sistema de Tycho Brahe són sospesats amb una balança per Urània (musa de l'astronomia). En un balançó es troba el sistema semiticònic de Riccioli, en l'altre plat de la balança, el sistema copernicà. El sistema copernicà resulta deficient, és més lleuger. Per sota de la balança, jeu la figura de Ptolomeu, amb el seu sistema del món als seus peus. Està dient: "Erigor dum Corrigor", és a dir, "He estat erigit per ser corregit". En la part superior, la mà de Déu indica com el món va ser fet per Numerus (nombres), per Mensura (mesures), i per Pondus (pesos).


* * *


A més a més dels sistemes ptolemaic i copernicà (Fig. I i VI), a mitjan del segle XVII, hi havia altres quatre sistemes cosmològics en disputa.

Segons el sistema ticònic (Fig. IV), la Terra fixa i immòbil es troba en el centre de les òrbites de la Lluna i el Sol, i de l'esfera dels estels fixos (els quals roten amb un moviment diari arrossegant la Lluna, el Sol i tots els planetes amb ell). El Sol que es mou al voltant de la Terra és el centre de les òrbites dels planetes (les òrbites de Mercuri i Venus es troben en part entre la Terra i el Sol, però les òrbites de Mart, Júpiter i Saturn envolten completament la Terra i el Sol).

El sistema platònic (Fig. II) difereix del ptolemaic en què els dos planetes inferiors, Mercuri i Venus, es troben situats entre el Sol i Mart i no entre la Lluna i el Sol.

En l'anomenat sistema egipci (Fig. III), els planetes Mercuri i Venus giren al voltant del Sol, mentre el Sol, la Lluna i els altres planetes giren al voltant de la Terra central i quieta.

Finalment, el sistema semiticònic (Fig. V) és el creat pel jesuïta Giovanni Battista Riccioli. En aquest sistema cosmològic, Mercuri, Venus i Mart giren al voltant del Sol igual que en el sistema ticònic; però Júpiter i Saturn ho fan al voltant de la Terra. Riccioli argumentava que Júpiter i Saturn són diferents de Mercuri, Venus i Mart, perquè tenen satèl·lits com la Terra, i per tant, les seves òrbites han d'estar centrades en la Terra i no en el Sol.Labels:

Friday, January 01, 2010

La història i filosofia de la ciència a l'ensenyament secundari
Labels:

Thursday, December 17, 2009

SISCON. Galileu i l'astronomia copernicana2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62-63

64-65

66-67

68-69

70-71

72-73
74-75
78-79

80-81

82-83

84-85

Labels: , ,